Pred nami je dolga pot in mi smo tu, na začetku, zazrti v ta čudoviti življenjski eksperiment.

Znotraj nas biva neomejena shramba potenciala in možnosti. (Samo)raziskovanje – učiti se »postati, kdor smo«, po Nietscheju – ni lahka naloga.

V bistvu se ta proces nikoli zares ne zaključi, neskončen je, vsaj dokler ga nekdo ali nekaj nasilno ne zaključi.  Ta življenjski eksperiment, ta pot, lahko postane del tebe in ti boš v sebi do konca svojih materializiranih dni v tem telesu nosil pridobljene nauke. Kako biti čim bolj razumen, samo-zaveden, so-čuten, moder, svoboden in pristen odraz sebe.

30 izzivov do razsvetljenja je v osnovi pot potiskanja meja – tistih, ki jih predpisujemo sebi in realnosti z namenom:

  1. Učiti in razvijati so kolikor je le možno
  2. Osvobododiti se nepotrebnega trpljenja
  3. Presegatie uničujoče navad in pogojenosti
  4. Iskati, odkrivati, razkrivati ali graditi globlji življenjski pomen in smisel
  5. Postati nekdo, ki lahko pripomore k ustvarjanju »boljšega« sveta

Pred tabo se bo zvrstila obilica sebe-razvijajočih pustolovščin in ob odločitvi se jim iskreno predati in odpreti, mirno lahko trdimo, da se je tvoj sedanji jaz odločil tvoj prihodnji jaz podvreči številnim novim in morda neobičajnim doživetjem.

Za kaj se gre? Prebivamo v kulturi okuženi z dekadenco – polno lažnih idealov, eskapizma (ustrezen prevod še iščem), desenzibilizacije. Omamljeni ali začarani od vselej spreminjajočega toka medijev, trga in mode, se izogibamo vsemu, kar je neudobno in tako stremimo k idealiziranju vseh virov takojšnih in (pre)lahkih užitkov. V bežanju pred temo in težavnostjo, nas vleče v stanje anksioznosti, s pomankljivim uvidom v znatno znižanje kvalitete naših izkustev. Izzvati sebe je oblika duhovne vadbe, za katero lahko upamo, da je zdravilo za bleščeči, a plehki, kič modernega sveta. Cilj tovrstne vadbe ni v doseganju kakršnihkoli dogmatičnih »resnic«. Raje, je v globljem in pristnejšem sprejemanju življenja, v vsej svoji razsvetljeni veličini na eni strani in mračni bridkosti na drugi ter v stremljenju k bolj zdravi in modri različici sebe – manj omejeni s prekomernimi zahtevami, pričakovanji in normativi popularizirane družbe.

Od 100 do 200 vrst vsakodnevno izumira; nahajamo se sredi enega največjih dogodkov izumiranja na Zemlji. Prepričani smo in verjamemo, da človeštvo nima pravice določati usode celotnega zemeljskega bivanja. Vsi in vsak lahko pripomore k izogibu zemeljske katastrofe z bolj trajnostnim, minimalističnm, samo-zadostnejšim, sočutnejšim in v končni obliki preprostejšim načinom bivanja, skladnejšim z življenje-ljubim in Zemlji-prijaznim vrednotam.

Veliko izmed pripadajočih izzivov je po naravi proti-potrošniških, saj se osredotoča na doživljanje življenja v nasprotju z nakupovanjem materialnih dobrin. Dodatno pa je večina ustvarjenih za kultiviranje večjega razumevanja in sočutja do sebe in ostalih.

Nekateri se osredotočajo na bolj minimalistično življenje in spoštovanje preprostih radosti (tistih »majhnih« aspektov življenja), drugi bolj na samo-izobraževanje in kultiviranje ekološke ozaveščenosti.  Vse združno pa ustvarjajo izkušnjo, ki bo – če  vzeta z visoko mero odprtosti in vestnosti –  pomagala pri evoluciji v nekoga, ki prispeva k ohranjanju barvite raznolikosti živečih in čutečih bitji.


*Ta sestavek ni plod mojega pisateljskega ustvarjanja, ampak “zgolj” prevod.